Greger Löfwall

Greger Löfwall är född i Helsingborg. Han avlade jur.kand. examen vid Lunds Universitet 1975. Därefter följde tjänstgöring vid Polisen och tingstjänstgöring vid Eksjö tingsrätt.

Efter anställning på Bolagsbyrån (numera Bolagsverket) var Greger Löfwall bankjurist under mer än 20 år, först vid Föreningsbanken och sedan vid SEB. Han började på advokatbyrån 2000.

Epost: greger@ruthberg.se