Vi arbetar bland annat inom följande områden

Brottmål
På byrån finns sedan lång tid advokater med stor erfarenhet av brottmål som försvarare och målsägandebiträde.

Processrätt
Vi har stor erfarenhet av processförfarandet i domstol i såväl brottmål som civilmål.

Familje- och arvsrätt
Frågorna är ofta av stor betydelse för de flesta av oss. Vi hjälper till med att lämna råd och upprättar exempelvis testamente, äktenskapsförord, bodelningar, bouppteckningar och arvskiften. Vi åtar oss vidare att föra din talan i vårdnads- och umgängestvister. Advokatfirmans samlade kunskap och erfarenhet inom området är mycket stor.

Skadeståndsrätt
Då någon skada inträffar uppkommer oftast frågan om rätt till ersättning. Vi hjälper dig med att göra de bedömningar som du behöver och biträder dig om tvist uppkommer med försäkringsbolag eller med någon annan.

Fastighetsrätt
Vi hjälper till med köp och försäljning av fastigheter och upprättar de handlingar som behövs. Vid rättsliga tvister bistår vi dig som ombud.

Konkurs- och obeståndsrätt
Advokatfirman handlägger regelmässigt uppdrag som konkursförvaltare. Vår erfarenhet av frågor inom konkurs- och obeståndsjuridiken är stor och vi lämnar också råd inom området.

Affärsrätt
Vi biträder vid förhandlingar i samband med affärsöverlåtelser och upprättar även de avtalshandlingar som behövs.